ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. T. 02-669-3254-63 / 02-241-1047 / 089-959-8122

ห้องพัก
ห้องประชุม
ห้องจัดเลี้ยง
ศูนย์จำหน่ายสินค้า
จุดเที่ยวข้างเคียง
ติดต่อ/จองห้องพัก
แผนที่

 

ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. T.02-669-3254-63 / 02-241-1047 / 089-959-8122 | ©2016 www.soonratchanee.com